card

Шатахууны карт

“Шунхлай” ХХК нь Монгол Улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний зах зээлд анхлан шатахууны “₮” брэндийн картыг нэвтрүүлсэн. Шатахууны карт нь “Шунхлай” компани, Худалдаа Хөгжлийн Банк хамтран, автомашин хэрэглэгч иргэд, албан байгууллагуудад зориулан гаргасан, шатахууны зардлаа үр ашигтайгаар зохицуулах бэлэн бус төлбөр тооцооны хэрэгсэл юм. Урьдчилсан төлбөрт “Шунхлай шатахууны карт” эзэмшигч нь дансандаа мөнгө байршуулж, “Шунхлай” компанийн Шатахуун түгээх станцаар үйлчлүүлнэ.

Шатахуун худалдан авсан гүйлгээний үнийн дүнд хөнгөлөлт, урамшуулал тооцно. Дараа төлбөрт “Шунхлай шатахууны карт” нь дансандаа мөнгө байршуулалгүйгээр зээлийн эрх нээлгэх боломжтой дээд зэрэглэлийн төлбөрийн хэрэгсэл юм.

“Шунхлай шатахууны бэлгийн карт” нь эрхэмлэн хүндэлж явдаг хүндээ өгөх хамгийн хэрэгцээт бэлэг болохоос гадна карт эзэмшигч нь картыг цаашид ашиглаж, хөнгөлөлттэй үнээр шатахуун авах боломжтой юм.

Шатахууны картын төрлүүд

Урьдчилсан төлбөрт шатахууны карт

Урьдчилсан төлбөрт “Шунхлай шатахууны карт” эзэмшигч нь дансандаа мөнгө байршуулж, “Шунхлай” компанийн Шатахуун түгээх станцаар үйлчлүүлнэ. Шатахуун худалдан авсан гүйлгээний үнийн дүнд хөнгөлөлт, урамшуулал тооцно.

Шунхлай шатахууны картын давуу тал:

 • Зөвхөн шатахуун авах зориулалттай тул хэрэглээгээ хянах, төлөвлөх боломжтой.
 • Хэрэглэхэд хялбар, цэвэрхэн, соёлтой.
 • Хэрэгцээт шатахуунаа хөнгөлөлттэй үнээр авна.
 • НӨАТ болон санхүүгийн тайлан баримтуудыг шуурхай авна.
 • Бэлэн мөнгө хаяж үрэгдүүлэх болон бусад эрсдлээс бүрэн хамгаална.
 • Байгууллага болон хувь хүн ажлын онцлог нөхцөлдөө тохируулан картын хэрэглээг өдрөөр, долоо хоногоор, сараар хязгаар тогтоон зохицуулж болно.

Урьдчилсан төлбөрт карт:

 • ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэх
 • “Карт эзэмших хүсэлт”-ийг бөглөх
Дараа төлбөрт шатахууны карт

Дараа төлбөрт “Шунхлай шатахууны карт” нь дансандаа мөнгө байршуулалгүйгээр зээлийн эрх нээлгэх боломжтой дээд зэрэглэлийн төлбөрийн хэрэгсэл юм.

Шунхлай шатахууны картын давуу тал:

 • Зөвхөн шатахуун авах зориулалттай тул хэрэглээгээ хянах, төлөвлөх боломжтой.
 • Хэрэглэхэд хялбар, цэвэрхэн, соёлтой.
 • Хэрэгцээт шатахуунаа хөнгөлөлттэй үнээр авна.
 • НӨАТ болон санхүүгийн тайлан баримтуудыг шуурхай авна.
 • Бэлэн мөнгө хаяж үрэгдүүлэх болон бусад эрсдлээс бүрэн хамгаална.
 • Байгууллага болон хувь хүн ажлын онцлог нөхцөлдөө тохируулан картын хэрэглээг өдрөөр, долоо хоногоор, сараар хязгаар тогтоон зохицуулж болно.

Дараа төлбөрт карт:

 • ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэх
 • “Шунхлай” ХХК-тай “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулах
Шунхлай шатахууны бэлгийн карт

“Шунхлай шатахууны бэлгийн карт” нь эрхэмлэн хүндэлж явдаг хүндээ өгөх хамгийн хэрэгцээт бэлэг болохоос гадна карт эзэмшигч нь картыг цаашид ашиглаж, хөнгөлөлттэй үнээр шатахуун авах боломжтой юм.

Шунхлай шатахууны картын давуу тал:

 • Зөвхөн шатахуун авах зориулалттай тул хэрэглээгээ хянах, төлөвлөх боломжтой.
 • Хэрэглэхэд хялбар, цэвэрхэн, соёлтой.
 • Хэрэгцээт шатахуунаа хөнгөлөлттэй үнээр авна.
 • НӨАТ болон санхүүгийн тайлан баримтуудыг шуурхай авна.
 • Бэлэн мөнгө хаяж үрэгдүүлэх болон бусад эрсдлээс бүрэн хамгаална.
 • Байгууллага болон хувь хүн ажлын онцлог нөхцөлдөө тохируулан картын хэрэглээг өдрөөр, долоо хоногоор, сараар хязгаар тогтоон зохицуулж болно.

Бидэнтэй хамтран ажиллагаа эхлүүлмээр байна уу?

Манай компанийн дараах үйл ажиллагааны чиглэлээр нь газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалт хамтын ажиллагаа эхлүүлэхэд бэлэн байна.
Санал, хүсэлт илгээх

Contact Seller