Авто газ хэрэглэдэг жолооч нарын анхааралд 

Хэмнэлтийн 10 арга 

1. Шунхлайн авто газ - Хэмнэлт 14%

2. Бага хаазаар хөдөлгөөнөө эхлүүлэх - Хэмнэлт 11%

3. Огцом хурд авах, огцом тоормослохоос татгалзах - Хэмнэлт 6%

4. Хаазнаас хөлөө салгах - Хэмнэлт 2%

5.  Air condition-ын хэрэглээг багасгах - Хэмнэлт 12%

6. Удаан нормальдахгүй байх - Хэмнэлт 130 мл

7. Хөдөлгүүр халаах хугацаагаа тааруулах - Хэмнэлт 160 мл

8. Замын түгжрэл, орон нутгийн замын талаарх мэдээллийг сайтар ашиглах - Хэмнэлт 14%

9. Дугуйн хийн даралтыг тогтмол шалгаж байх - Хэмнэлт 2.5-4.8%

10. Шаардлагагүй ачаа ачихгүй байх - Хэмнэлт 3%

Эх сурвалж: www.cardoctor.mn