“Шунхлай” ХХК нь нисэх онгоцны түлшийг нийлүүлж байна.

“Шунхлай” ХХК нь нисэх онгоцны түлшийг зах зээлд нийлүүлж, дотоодын болон олон улсын нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдийг шатахуунаар хангах, цэнэглэх үйлчилгээг үзүүлж байна.

Холбоо барих утас: 70073003, 90908188